Bilder fra Stykkjet

Fra anretningen
Til 20-30 gjester benyttes to bord i bredden.